miércoles, 23 de septiembre de 2009

que está be i que está mal?
Si busquem en un diccionari la definició de ética trobem que etica ve el greg (ethos) que significa "costum". La ética guarda un paregut amb la moral molta gent sol confundir aquests termes ya qe venen a significar el mateix,la unica diferencia es que etica ve del greg i la moral del llatí.


La etica no diu com ens hem de comportar,sino que ens explica que es alló que esta ben fet i alló que no ho está.


Esta clar que ninguna persona te el mateix caracter que una altra,a una persona pot sentarli mal algun comentari que per el contrari a l'altra li fa gracia,es dir aixó es un poc relatiu.


Si preguntem a qualsevol persona del carrer,que es per a ell algo ben fet ens contestará algo totalment diferent a la resposta de una altra persona que ens trobem, cadascú te els seus principis i la seua manera de pensar.Alguns han donat a l'ética el titul de art de viure bé,la cual cosa no pareix exacte perque si es reuniren totes les regles de bona conducta,sense acompañarles de examen formarien un art,no una ciència.


En resúm la ética es la teoria o la ciència del comportament moral.


Cadascú es lliure de fer el que creu que está be,tots tenim dret a equivocarnos pero també a saber rectificar.


La pregunta es,que es lo que está ben fet per a tots i no sols per a mi?

Hi ha que seguir els teus propis principis i maneres de pensar o dixarte guiar per les opinions dels demes?