martes, 6 de octubre de 2009

Què és l'ética?


Una manera d'entendre l'Ética sosté que el comportament moral de les persones depèn del "caràcter" o de la "manera de ser"."El caràcter "o manera de ser " va determinat per l'herència (gènetica o social)i,per tant,no es pot modificar.

Una altra manera de entendre l'Ética afirma que el comportament moral de les persones depèn dels hàbits o costums.

Els hàbits o costum provenen l'acord social i,per tant,sí poden ser modificats amb nous acords socials.Segons aquesta manera de pensar,les normes i els valors morals poden canviar.

A més a més ,com que els hàbits o costums els aprenem ,necessitem de l'educació moral per a adquirir hàbits de "bon comportament."

L'Ètica ,o millor dit,les ètices son reflexions filosòfiques sobre el comportament moral les quals ens proposen els elements necessaris per a resoldre els nostres conflictes interiors així com els confictes que ens genera la convivència.

D'aquesta manera ara podríem aconseguir unes relacions harmòniques i justes am les altres persones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario