jueves, 26 de noviembre de 2009

L'intel·lectualisme moral de Sòcrates.

La conducta moral soles es posible si descansa en el coneixement del bé i la justícia.
Sòcrates en el seu temps va fer unes cuantes consideracions als seus veins,amics..
Va posar com a exemple quant una persona està malalta entre tots els familiars no busquen una solució com decidir que faran per a que es pose millor la persona malalta,si no que criden al metge i aquest proporciona un remei o solució per a acabar amb esta malaltia.Pero per el contrari perque cuant volem alguna solució per al be de una comunitat de gent o per al be de una ciutat per exemple,deixem que tots donen les seues opinions i no agafem la solució que ens pot donar el expert es aquest cas? esta pregunta se la va proposar Sòcrates.
La teoría de Socràtes es que hi han dos parts per a resoldre un problema:
  • 1- Resoldrelo amb l'ajuda dels demes i intentant trobar una solució convenient per a poder resoldreu.
  • 2-Utilitzar la resposta que ens dona un expert.
Socràtes estaba a favor de la segona opció,ell creia que la opció correcta sería agafar alló que ens diu la persona que te uns estudis o enten sobre el tema que està tratant.

Moltes vegades aquesta opció es la correcta en quant a enfermetats o gent que pot sofrir un cert perill,pero en quant a decisions  que influiran sols en la vida de cadascun es millor prendrela per si mateixa i no deixarse influir per la opinió d'altres o la de un expert,si no es necesari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario