lunes, 7 de diciembre de 2009

El utilitarisme S.XIX de Jeremy Bentham.
Jeremy Bentham va nàixer el 15 de febrer de 1748 i va morir en Londres el 6 de juny de 1832, va ser reconegut com el fill de l'utilitarisme.
Desde 1814 va convertir sa casa en un centre de intercambis intelectuals i del moviment utilitariste,James Mill va ser com un dels seus fills i un dels seus seguidors mes propers,aquest va ser el que va heretar aquest moviment.
Ambdos varen ser els escriptors i editors de les obres mes importants de Bentham.
Els seus treballs inicials ataquen el sistema legal i judicial anglés,aquests el van portar a la formulació  de la doctrina utilitarista escrita en la seua obra principal anomenada: Introducció a els principis de moral i legislació (1789). En aquesta obra ens vol dir que tot acte humà,norma o institució deu ser jusgat segons la utilitat que tenen es a dir segons el plaer o sufriment que produeixen en les persones,proponia una simplificació de un criteri tan antic com el mon,proponia formalitzar el analisis de algunes qüestions polítiques,socials,economiques..sobre una base de medir la utilitat de cada acció o decisió així es faría una nova ética basada en el goig de la vida i no en el sacrifici ni el sofriment.
El objectiu de esta ética es lograr la felicitat mes gran per al numero mes gran.
Bentham no estava dacord amb el racionalisme de Rousseau y considerava absurd el plantejament subyacent a la Declaració de drets del home i del ciutadá en 1789.
Bentham va desarrollar el seu sistema étic al voltant de la idea del plaer i es recolçava en l'antic hedonisme que buscava el plaer fisic i evitava el sufriment fisic.
Segons Bentham les accions mes morals son aquelles que minimiçen el dolor i maximiçen el plaer.
El utilitarisme ha sigut acceptat per tantes persones simplement perque pareix tindre molt de sentit i pareix ser facil d'aplicar.
En altres paraules el utilitarisme es va promoure de una forma per a que les persones visqueren vides morals a part de la Bíblia i de les indicacións d'aquesta,no hi havia ninguna necesitat de recorrer a les revelacions divines.
La raó antes que la revelació era suficient per a determinar la moral.
Casi totes les persones recurreixen a l'utilitarisme per a pendren les necessitats diaries,asó es mes o menys un anàlisis de l'utilitarisme i els seus usos.
També hi ha una serie de problemes amb l'utilitarisme,un d'aquests problemes es aquella creencia de que el fi justifica els medis,pero en realitat aso no te un valor moral propi,perque si el fi justifica els medis la acció de Hitler amb l'holocaust seria justificada perque el fi era purificar la raça humana,es a dir el fi mai justifica els medis,els medis deuen justificarse per ells mateixos.Els medis deuen ser jusgats per alguna norma objetiva i de consistencia moral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario